More

  Czym są normy DIN oraz jakie jest ich zastosowanie przy oznaczeniu śrub?

  Normy są elementem naszego życia, z którymi spotykamy się praktycznie każdego dnia. Najczęściej muszą pamiętać o nich osoby wykonujące techniczne zawody. Nie wiele jednak osób wie, czym są normy DIN. Stykamy się z takim oznaczeniem, kupując różnorodne metalowe części, jak na przykład śruby. Jednak czy wiemy, skąd bierze się takie oznaczenie? W naszym artykule opowiemy o normach DIN oraz ich zastosowaniu.

  Normy DIN – co to jest?

  DIN jest to skrót od Niemieckiego Instytutu Normalizacyjnego (Deutsches Institut  fur Normung). DIN jest stowarzyszeniem, które powstało w 1917 roku, a jego siedziba mieści się w Berlinie. W instytucie tym tworzone są i weryfikowane normy wykorzystywane nie tylko w Niemczech, ale także w całej Europie, które dotyczą jakości, wytrzymałości oraz użytkowania i zastosowania wytwarzanych produktów.

  Jak powstają niemieckie normy DIN?

  Normy opracowywane w Niemieckim Instytucie Normalizacyjnym są dopuszczane przez około 70 komisji, a wszystko ma swój początek w złożonym wniosku normalizacyjnym. Tak naprawdę nie ma żadnego ograniczenia odnośnie tego, kto może być nadawcą takiego wniosku. Może to być praktycznie każdy. Zadaniem komisji jest omówienie wniosku przeanalizowanie, a następnie zatwierdzenie bądź odrzucenie. Każda zatwierdzona norma jest co 5 lat weryfikowana po to, aby była zgodna z aktualnymi rozwiązaniami technicznymi. Jeśli nie ma potrzeby wprowadzania zmian, taka norma zostaje zachowana i dopiero za następne 5 lat będzie omawiana. Jeżeli jednak wymagane jest jej dostosowanie do aktualnych norm, jest ona zmieniana. Czasami normy są również całkowicie wycofywane, ze względu na ich przestarzałość czy bezużyteczność.

  Normy DIN dla śrub

  Każda produkowana śruba musi spełniać określone normy jakościowe i wytrzymałościowe. Dzięki temu ich stosowanie jest w pełni bezpieczne do łączenia wielu różnorodnych materiałów. Wszystkie śruby produkowane są przy wykorzystaniu różnorodnych technologii, materiałów, ale także powłok oraz parametrów. Przez co mogą być wykorzystywane do innych celów. Aby wybrać odpowiedni rodzaj śrub, warto znać oznaczenia znajdujące się na ich opakowaniach. Są to normy DIN, a dzięki ich znajomości można wybrać odpowiedni rodzaj śruby do konkretnego zastosowania w danym miejscu.
  Okazuje się jednak, że normy DIN są powszechnie stosowane nie tylko w przypadku produkcji śrub, ale także wielu innych przedmiotów. Czasami na wielu śrubach zamiast normy DIN, możemy znaleźć normy ISO, które zostały stworzone w oparciu o normy wprowadzone przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny.
  Normy, które oznaczają śruby pojawiają się wraz z oznaczeniem DIN i liczbą, która jest szczegółowym określeniem rodzaju danej śruby. Jako że w przemyśle metalowym wyróżnia się wiele różnorodnych śrub, istnieje również wiele norm DIN.
  Okazuje się, że dla śrub stosuje się aż trzy rodzaje norm, takie jak:
  • Niemieckie normy DIN (Niemiecki Instytut Normalizacyjny),
  • Międzynarodowe normy ISO (Międzynarodowa Organizacyjna Normalizacyjna),
  • Polska normy PN (Polska Norma).
  Spośród bardzo popularnych śrub zgodnych z niemiecką normą jest grupa śrub o sześciokątnym łbie, pełnym metrycznym gwincie. Wykonana jest ze stali węglowej o własności mechanicznej klasa 8.8 lub niedrzewnej A2. Jest ona zgodna z niemiecką normą DIN 933, która odpowiada międzynarodowej normie ISO 4017 i polskiej normie PN 82105. Kolejną bardzo popularną grupą śrub z sześciokątnym gwintem są wykonane ze stali węglowej o takiej samej klasie własności mechanicznej co poprzedni rodzaj śrub, odpowiadają niemieckiej normie DIN 931, zgodnej ISO 4014 lub normą polską PN 82101.

  Czy warto znać normy DIN?

  Każda norma DIN odpowiada konkretnej grupie śruby. Dlatego, jeśli na opakowaniu śruby jest jedynie oznaczenie normy DIN, konieczna jest znajomość norm, co do której należy zapoznać się z tabelą konwersji dla norm DIN, ISO i PN. Tabela ta jest niezwykle pomocna, gdyż pozwala dobrać odpowiedni rodzaj śruby. Znajomość norm pozwala na szybsze wyszukane właściwego produktu, tak aby idealnie odpowiadał wymaganiom materiału, w którym ma znaleźć swoje zastosowanie. Dlatego uważa się, że znajomość niemieckich norm DIN jest równoznaczna ze znajomością występujących w sprzedaży śrub. Dzięki temu możliwe jest skompletowanie potrzebnych produktów oraz uniknięcie pomyłek polegających na zakupie niepotrzebnych elementów. Co istotne, jest to ogromne ułatwienie, kiedy sprzedawane śruby nie mają opisanej pełnej nazwy, gdyż dla większości śrub mogą być one zbyt długie lub skomplikowane. Wtedy pojawia się jedynie niemiecka norma DIN, której znajomość ułatwia poszukiwania i pomaga dobrać pasujące elementy.

  Za pomocą normy DIN najczęściej wyrażany jest kształt łba danej śruby. Zaraz obok niej występuje oznaczenie grubości śruby, za pomocą symbolu M, a także długość w milimetrach. Co ważne, w oznaczeniach dość często można spotkać się z oznaczeniami dokładności produkcji, gdzie A to dokładna, B- średnio dokładna i C – zwykła.

  Najnowsze artykuły

  Powiązane artykuły